Training begeleiden van mensen met autisme

Volgens recent onderzoek zijn een kleine 200.000 (1 op de 100) mensen in Nederland autistisch. De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) komt met het cijfer dat 1 op de 10 mensen kenmerken van autisme heeft. Om die reden organiseren we een opleiding voor (toekomstige) ambulant begeleiders om mensen met autisme in de thuissituatie op alle levensgebieden te begeleiden. Soms wat meer of minder begeleiding, wanneer het nodig is. De training is opgebouwd uit vier bijeenkomsten. Je verwerft in deze training theoretische kennis en inzichten op het gebied van autisme. Daarnaast is het zeer belangrijk dat je gaat werken vanuit een professionele attitude, een attitude die o.a. gekenmerkt wordt door goede communicatieve vaardigheden. Je bent in staat je te verplaatsen in de denk- en belevingswereld van de persoon met autisme. Je kunt aanvoelen en invoelen wat de cliënt beleeft en wat dit betekent voor jou in het kader van jouw professionele beroepsuitoefening. De presentietheorie zal als basis dienen in het contact met cliënten. Deze training biedt je kennis en vaardigheden op het gebied van omgaan met autisme. De nadruk ligt hierbij op het bevorderen van de zelfredzaamheid en ondersteuning van personen met autisme. Je besteedt uitgebreid aandacht aan de begeleiding van de sociale omgeving. Ook vergaar je kennis over gerelateerde aandoeningen, waaronder ADHD, ADD, depressie en/of angststoornissen.


Je leert niet alleen te kijken naar beperkingen, maar ook naar mogelijkheden. Zo is er aandacht voor autisme in relatie tot o.a. sociale contacten, school, werk en zelfstandig wonen. Een belangrijk thema van deze training is de interactie rondom personen met autisme. Je leert tegen welke moeilijkheden zij tijdens sociale interactie aanlopen. Hoe kun je hun omgeving adequaat informeren? En welke rol is er voor jou weggelegd in de begeleiding van deze omgeving?


Doelen van de training Na afloop van de training autisme, heb je als deelnemer de volgende vaardigheden:

 • Verschillende psychische aspecten van autisme herkennen en beschrijven.
 • Zintuiglijke (over) prikkeling herkennen.
 • Bekendheid met de theoretische kaders: Theory of Mind en de centrale coherentie.
 • Reflecteren op eigen handelen in het contact met mensen met autisme.
 • Vaardigheden en gesprekstechnieken op juiste wijze inzetten in het contact met cliënten en hun verzorgers.
 • Kennis m.b.t. autisme overdragen aan anderen en hoe ze daar mee om moeten gaan.
 • Welke begeleidingsstrategieën er zijn voor mensen met autisme en hoe je die inzet.
 • Welke maatschappelijke ondersteuning een persoon met autisme kan krijgen, zoals via het UWV, WMO en PGB.

 • Elke deelnemer krijgt het boek ‘Met autisme valt goed te leven!’ en een uitgebreide syllabus met onderwerpen die in deze training behandeld worden. Deze worden voor de eerste trainingsdag toegezonden en de deelnemer wordt geacht de theorie die behandeld gaat worden gelezen te hebben. Er wordt uitgegaan van ongeveer 20 uur zelfstudie.


  Het is een actieve training waar deelnemers geacht worden deel te nemen aan discussies, rollenspelen en als dat mogelijk is eigen casus in te brengen. Trainer: Rob Broersen Rob Broersen heeft 30 jaar ervaring in het begeleiden van mensen met autisme en is momenteel werkzaam als docent pedagogiek en studiecoach voor studenten met autisme. Lestijden van 19.30 tot 21.30 uur Kosten: € 250 (inclusief btw); dat is inclusief koffie en thee en inclusief lesboek en syllabus. Na succesvolle afronding van de cursus ontvang je een certificaat. Locatie: Zandvoortselaan 61 2106 CK Heemstede