Inleiding

Autisme is geen psychiatrische aandoening, maar een beperking op communicatief gebied. Hier beter mee omgaan is aan te leren. Evenals het herkennen van de positieve kanten van autistisch gedrag en deze kanten ook een kans te geven. Met respect voor de eigenheid van de autistische persoon, kan de omgang met autisten ook heel verrijkend zijn voor de omgeving. Een autistische persoon kan bijzonder fijngevoelig zijn, heeft een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel en weet als geen ander signalen op te pikken die een ander niet ziet.


            


Contact met een autistisch iemand doet een beroep op een ander soort inlevingsvermogen, dan gebruikelijk is. Het kan verdiepend werken om dit te leren. Doordat iemand met autisme het leven serieus benadert en niet kan omgaan met oppervlakkig gebabbel, dwingt hij je zorgvuldig te zijn in woordkeuze en in gedrag. Voor niet-autisten kan dit een spiegel zijn, die de noodzaak tot zelfonderzoek activeert. Het is ook daarom dat mensen met autisme vaak aantrekkelijk zijn in hun anders-zijn. Wat niet wegneemt dat de omgang met hen onveranderlijk moeilijk blijft.'


"Ik heb geen zin" is de meest gebruikte zin van een autistisch iemand. De omgeving ziet dit als negatief gedrag en vindt deze persoon lui, ongeïnteresseerd en egoïstisch. Maar, de werkelijke tekst moet zijn: "Ik kan het niet". Onmacht, en de onmogelijkheid om dit te zeggen, zorgt voor veel onbegrip en problemen. "Ik heb geen zin" betekent in feite dat hij of zij domweg niet weet hoe iets moet, of wat de bedoeling is.


Voor iedereen die iemand met een autistische stoornis in zijn omgeving heeft, wil dit boek een praktische handleiding zijn. Een toegankelijke gids om goed om te gaan met een autistische persoon. Om begrip te krijgen voor de problemen waarmee deze mensen te maken krijgen, maar bovenal een gids met tips om deze dagelijkse problemen te leren hanteren. Onmisbaar voor ouders, familieleden, leerkrachten en vrienden. Dit boek kan de omgeving van de autist helpen, maar zeker ook het leven vergemakkelijken voor degenen die zelf autistisch zijn.


Dit boek probeert de omgeving te helpen met het zoeken naar de juiste omgangsvorm. Het werkelijk maken van contact en het bewerkstelligen van begrip voor de autistische vriend of leerling, of het autistische kind. Nog te vaak wordt hij of zij niet begrepen, wordt als lastig ervaren en blijft emotioneel in de kou staan. Met liefde en aandacht is het te leren om contact te maken met autistische mensen, waardoor hun leven overzichtelijker wordt en hun beperking hanteerbaar wordt voor henzelf, maar ook voor de omgeving.


Rob Broersen

Rob Broersen is deskundig op het gebied van autisme. Hij heeft ruime ervaring in het begeleiden van mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, met een opleiding docent pedagogiek tweedegraads. Hij heeft ruime ervaring in het begeleiden van autisten met een verstandelijke beperking en autisten die normaal of hoogbegaafd zijn.
Hij is werkzaam als consultant voor: coaching en inzichtgesprekken, advies aan ouders, familie, werkgevers, partners en anderen in de omgeving van de autistische persoon. Daarnaast geeft hij trainingen, lezingen en voorlichting


Lise van de Kamp

Lise van de Kamp is journalist en al vele jaren geïntrigeerd door het verschijnsel autisme. Zij voelt zich bijzonder aangetrokken tot mensen die deze 'stoornis' in meer of mindere mate hebben. Hun eerlijkheid en heldere, rechtstreekse manier van communiceren, maken het voor haar goede vrienden. Bij het schrijven van dit boek, kwam zij er achter dat haar fascinatie niet verwonderlijk is, aangezien zij zelf een score van 27 op de AQ-test van de Nederlandse Vereniging voor Autisme bleek te hebben. Een totaal niet-autistische persoon heeft een score van 13, maar pas bij 32 punten krijgt iemand het advies om een diagnose te laten stellen. Haar milde mate van autisme maken veel problemen uit haar jeugd achteraf begrijpelijk. Het 'weten' maakte veel duidelijk.